Tłumaczenia

Oferuję tłumaczenia w następujących kombinacjach językowych:

niderlandzki-polski / polski-niderlandzki
niemiecki-polski / polski-niemiecki
niderlandzki-niemiecki / niemiecki-niderlandzki

Przetłumaczą Państwo u mnie m.in.:

  • teksty komercyjne: korespondencja handlowa, oferty, strony internetowe, teksty marketingowe i reklamowe, protokoły, badania rynku, broszury, foldery, ulotki
  • Dokumenty osobiste: życiorysy, korespondencja, listy motywacyjne, rezerwacje
  • Teksty o tematyce turystycznej: broszury, przewodniki, strony internetowe, warunki wynajmu, inne materiały informacyjne
  • Różne: broszury informacyjne, artykuły prasowe, strony internetowe

Optymalna jakość tłumaczenia jest dla mnie bardzo ważna, dlatego też tłumaczenia na język niderlandzki i niemiecki zawsze sprawdzane są przez native speakera w danym języku.

Korekta tekstu

Być posiadają Państwo tekst w języku niemieckim lub niderlandzkim i chcą sprawdzić jego poprawność? Chętnie sprawdzę Państwa teksty i poprawię ewentualne błędy językowe i stylistyczne.

Myślę razem z Państwem!

Myślę razem z Państwem. Zawsze biorę pod uwagę, do kogo skierowany jest tłumaczony tekst i odpowiednio dopasowuję styl i formy językowe. W uzgodnieniu z Państwem wprowadzam poprawki do Państwa tekstu, jeżeli zwiększy to jego efektowność w języku docelowym.